OBČANSKÉ PRÁVO


1. náhrada škody na zdraví, ochrana osobnosti

 • sepis předžalobních výzev, žalob, pr. zastoupení před soudy I. a II. stupně, vč. sepisu mimořádných opravných prostředků a pr. zastoupení před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem

2. vymáhání pohledávek

 • sepis předžalobních upomínek, žalob, pr. zastupování před soudy I. a II. stupně, vč. sepisu mimořádných opravných prostředků a pr. zastoupení před Nejvyšším soudem, postoupení pohledávek

3. exekuce

 • komplexní servis při vymáhání pohledávek věřitelů exekutorem nebo soudním výkonem rozhodnutí,
 • komplexní pr. zastoupení dlužníků v exekučním i vykonávacím řízení, vč. sepisu návrhů na odklad a zastavení exekuce

4. pracovně-právní spory

 • pr. zastoupení při neplatném rozvázání pracovního poměru (vč. okamžitého zrušení) zaměstnavatelem či zaměstnancem,
 • nároky zaměstnanců při skončení pracovního poměru výpovědí, vč. odstupného,
 • překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a z nich plynoucí právní nároky apod.

5. reklamace

 • nároky z vadných plnění při uzavření kupní smlouvy vč. nákupu přes internet,
 • smlouvy o dílo

6. spory z nájemních smluv

 • výpověď z nájmu a související právní nároky, vč. pr. zastoupení v soudním řízení

7. dědické řízení

 • pr. zastoupení dědiců u jednání před notářem i soudem, vč. řešení  problematiky vydědění

8. spoluvlastnické spory

 • sepis dohody o vypořádání spoluvlastníků vč. pr. zastoupení v soudním řízení