RODINNÉ PRÁVO


1. rozvod

  • komplexní právní zastoupení u sporných i tzv. dohodnutých rozvodů (sepis dohody o vypořádání SJM, návrhu na rozvod manželství, návrhu na svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů a úpravu výživného po rozvodu vč. účasti u soudních jednání), úprava výživného na rozvedeného manžela

2. výživné

  • komplexní servis při stanovení výživného či změně jeho výše u nezl. i zletilých dětí (sepis návrhu vč. pr. zastoupení u soudních jednání), vymáhání dlužného výživného v exekučním či vykonávacím řízení vč. řešení dlužného výživného v trestním řízení,

3. opatrovnické spory

  • řešení právního styku rodičů s dítětem, střídavá péče

4. schválení úkonů za nezletilé

  • sepisy návrhů, zastoupení před soudy