SMLOUVY


(vč. JEJICH VYPRACOVÁNÍ A REVIZE)

1. kupní

movité, nemovité věci, návrh na vklad

2. o dílo

stavby, jednoduchá díla

3. darovací

movité, nemovité věci, návrh na vklad

4. pracovní

vč. sepisu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

5. zástavní

movité, nemovité věci, návrh na vklad

6. služebnosti (dříve věcná břemena)

zřízení, změna rozsahu, zánik, vč. sepisu návrhu na vklad

7. nájemní

byty, nebytové prostory

8. vypořádání spoluvlastníků

movité, nemovité věci, návrh na vklad