SPRÁVNÍ PRÁVO


1. přestupky

  • pr. zastoupení v přestupkovém řízení vč. účasti u jednání před správním orgánem, sepis opravných prostředků

2. správní řízení

  • sepisy správních žalob, kasačních stížností vč. pr. zastoupení před Krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem