TRESTNÍ PRÁVO


1. obhajoba dospělých i mladistvých, vč. právnických osob

 • právní zastoupení:
  – podezřelých (účast u podání vysvětlení),
  obviněných (účast u výslechů a všech úkonů přípravného řízení vč. řešení odklonů od trestního řízení a dohod o vině a trestu, účast u vazebních zasedání),
  obžalovaných (obhajoba u řízení před soudem I. a II. stupně),
  pravomocně odsouzených (sepisy mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností vč. zastupování u Nejvyššího a Ústavního soudu,
  sepisy žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody vč. žádostí o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti apod.)

2. „pseudotrest“

 • právní zastoupení nezletilých pachatelů: účast u všech úkonů policejního orgánu vč. pr. zastoupení před soudy obou stupňů

3. nároky poškozených

 • komplexní právní servis při sepisování nároků na náhradu škody, nemajetkové újmy a připojení se s těmito nároky do trestního řízení vč. právního zastupování poškozených v přípravném řízení a řízení soudním

4. odškodnění

 • sepis žádostí v případě průtahů soudního řízení, nezákonné vazby, majetkové i nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem orgánů činných v trestním řízení